قوانین و مقررات

قوانین و مقررات2018-12-17T17:45:19+03:30

ماده (1) تعاریف اصطلاحات:

1-1- شرکت: دفتر مرکزی، کلیه شعبات و نمایندگی‌ها، کارکنان و ماموران و پیمانکاران مستقل شرکت پیشرو ارتباطات نوین قشم است که به اختصار پان (PAN) نامیده می‌شود.

2-1- مشتری: ارسال کننده ، فرستنده یا گیرنده محموله ، فردی که این بارنامه به نام او صادر می‌شود .دریافت کننده و مالک محتویات محموله یا هر فرد حقیقی یا حقوقی دیگری است که نسبت به محتویات محموله از حقوق و منافع قانونی برخوردار باشد.

3-1- حمل: کلیه فعالیت‌ها و عملیاتی است که در ارتباط با محموله توسط شرکت به انجام می‌رسد.

محموله: هر نوع پاکت، اسناد و مدارک، جعبه، بسته، کیسه، کیف یا قطعه باری که به شرکت تحویل داده شده و شرکت مسئولیت حمل آنها را تحت پوشش بارنامه خود پذیرفته است.

4-1- کالاهای غیرمجاز: هرگونه ماده یا کالایی که حمل آن بر اساس قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های کشور جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون‌های بین‌المللی و اتحادیه‌های حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی ممنوع باشد.

ماده (2) طرف قرارداد مشتری:

1-2- مشتری با یکی از شعاب، دفاتر یا نمایندگی شرکت PAN در ایران، که محموله را از مشتری دریافت می‌کند، قرارداد حمل را تنظیم می‌نماید.

2-2- مشتری موافقت خود را با این مطلب اعلام می‌دارد که شرکت مجاز خواهد بود براساس صلاحدید خود نسبت به تنظیم و عقد قراردادهای فرعی جهت انجام کامل یا قسمتی از فعالیت‌های حمل محموله موضوع این قرارداد با فرد ثالث اقدام نماید.

ماده (3) مالکیت محموله:

1-3- شرکت عنوان مالکیت محموله را ندارد و در مواقعی که محموله از طریق زمین، دریا و یا هوا ارسال می‌گردد به نمایندگی ازمشتری اقدام به حمل آنها می‌نماید و موظف است جهت جبران خسارت وارده (در صورت بروز) متصدی حمل و نقل زمینی، دریایی یا هوایی را مشخص نموده و جهت پیگیری موضوع، مراتب را به مشتری اعلام نماید.

ماده (4) مقررات کالاهای خطرناک و غیرمجاز و حق بازرسی:

1-4- به استثنا موارد مندرج در بند (4-2) شرکت از پذیرش و حمل کلیه کالاهای موضوع مقررات فنی سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی ICAO، مقررات کالاهای خطرناک انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی IATA، دستورالعمل کالاهای خطرناک حمل و نقل دریایی بین المللی IMDG، مقررات اتحادیه اروپایی در زمینه حمل زمینی بین‌المللی، کالاهای خطرناک ADR  یا هر قانون و 2-4- مقررات ملی یا بین‌المللی دیگر در زمینه حمل و نقل کالاهای خطرناک معذور است.

شرکت ممکن است بنا به تشخیص خود نسبت به پذیرش و حمل برخی از کالاهای خطرناک در برخی از شهرها اقدام نماید، مشروط بر آنکه مشتری درخواست کننده از شرایط لازم جهت تایید شرکت بر خوردار باشد، از این رو لازم است مشتری قبل از اقدام جهت تحویل محموله خود به شرکت نسبت به اخذ تاییدیه کتبی از شرکت اقدام نماید. محموله کالای خطرناک مشتری تنها در صورتی پذیرفته می‌شود که با قوانین و مقررات لازم اجرا (ر. ک. بند 1-4) و مقررات شرکت مطابقت داشته باشد.

3-4- شرکت از پذیرش و حمل کالاهایی غیرمجاز از قبیل شمش‌های طلا و نقره، سکه‌ها، مواد سمی، هرگونه رسوبات، گردها، مواد شیمیایی، فلزات یا سنگ‌های قیمتی، وجه رایج (اسکناس یا سکه ها) مربوط به هر کشوری و یا سایر اسناد و کالا هایی که حمل آن در کشور جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد، خودداری نموده و معذور است و چنانچه مشتری یکی از کالاهای غیرمجاز رابه وسیله شرکت حمل کند متعهد به جبران خسارت شرکت در برابر هرگونه ادعای خسارات یا هزینه‌های ناشی از آن یا مرتبط با آن می‌گردد و نیز شرکت حق دارد با اینگونه محمولات به هر ترتیبی که مقتضی بداند رفتار کند من جمله به محض علم و اطلاع یافتن نسبت به اینکه محموله با شرایط خاص حمل مغایرت دارد، حق عدم ارسال آن و استرداد به مشتری را دارد.

4-4- مشتری با تکمیل بارنامه شرکت یا تحویل محموله خود به شرکت گواهی می‌نماید که محموله‌اش حاوی هیچگونه ماده یا کالای غیرمجاز موضوع ضمیمه 17 مقررات ICAO یا سایر قوانین مقررات ملی یا بین‌المللی در زمینه امنیت پرواز نیست. مشتری موظف است شرح کامل محتویات محموله خود را در بارنامه ذکر نماید. ذکر این توضیحات موجب سلب مسئولیت از مشتری نخواهد شد،

5-4- مشتری موافقت خود را با بازرسی محموله خود توسط شرکت یا هر ارگان دولتی در هر زمان و هر مرحله از فرایند حمل اعلام می‌دارد و شرکت مجاز است نسبت به بازرسی محموله‌های گرفته شده از مشتریان به نحو مقتضی، از جمله با استفاده از روش پرتونگاری با اشعه ایکس اقدام نماید و مشتری ضمن اعلام موافقت خود با این امر، مسئولیت هرگونه صدمه یا خسارت ناشی از کاربرد شیوه‌های بازرسی به محتویات محموله خود را می‌پذیرد.

ماده (5) تعهدات شرکت:

1-5- شرکت در طول سال همه روزه به استثنای جمعه‌ها و روزهای تعطیل رسمی اوراق و اسناد، کالا و مانند آن را از نشانی مشتری دریافت نموده و برای تحویل به نشانی تعیین شده ارسال خواهد نمود. نحوه و زمان دریافت محمولات با توافق بین نماینده مشتری و شرکت تعیین و انجام خواهد شد.

2-5- شرکت موظف خواهد کرد محمولات را طبق برنامه‌های زمانی توافق شده در اسرع وقت به نشانی گیرنده تحویل نماید.

3-5- کلیه اسناد در زمانی که تحت اختیار شرکت می باشد، محرمانه تلقی می‌گردد.

ماده (6) بیمه و بسته‌بندی:

1-6- در صورت نیاز به بسته‌بندی محمولات، مشتری می بایست مراتب را به شرکت اعلام نماید.

اسناد و مدارک، لوح فشرده مشمول بیمه نخواهد شد.

2-6- در موارد ارسال کالا با ارزش بالا، مشتری می‌بایست مراتب را جهت بیمه نمودن کالا (بر اساس ارزش کالا) در لحظه ارسال به شرکت اعلام نماید. بدیهی است در صورت اعلام مشتری مبنی بر بیمه کردن کالا، هرگونه آسیبی که به محموله‌های مشتری در حین انجام عملیات از مرحله دریافت محموله از طرف ارسال کننده تا تحویل محموله به طرف دریافت کننده وارد شود به عهده شرکت می‌باشد.

3-6- هزینه بیمه در صورتحساب لحاظ شده و از مشتری دریافت خواهد شد.

4-6- بیمه گذار مسئول جبران خسارات وارده به کالای بیمه شده برابر ضوابط مربوطه و براساس پوشش‌های بیمه‌گر می‌باشد. این پوشش شامل پیامدهای ناشی از تاخیر در حمل و یا فورس ماژور نخواهد بود. این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال بیمه‌گذار و بیمه‌گر نخواهد داشت.

5-6- در صورت مفقود شدن یا آسیب محموله بیمه شده، شما باید فورا ادعا نامه خود را به نزدیک‌ترین دفتر ما اطلاع دهید. باید این ادعا در طول حداکثر 2 ساعت اعلان شود. فرآیند کامل ادعا و درخواست بیمه در فرم کامل شرایط و مناسب فراهم شده است.

ماده (7) جبران خسارت:

1-7- حمل هوایی: در صورتیکه تمام یا قسمتی از محموله مشتری به طریق هوائی حمل می‌شود و پرواز مربوطه دارای مقصد نهایی مشخص باشد، این محموله مشمول مقررات پیمان ورشو (و محلقات آن براساس لاهه) یا مقررات پیمان مونترال خواهد بود. حدود و ثغور تعهدات شرکت در قبال مفقود شدن، خسارت دیدن و تاخیر محموله براساس این پیمان‌ها تعیین خواهد شد.

2-7- حمل زمینی: درصورتیکه شرکت محموله مشتری را از / به داخل کشوری حمل نماید که آن کشور از اعضای پیمان حمل و بین‌المللی زمینی CMR باشد. تعهدات شرکت درقبال مفقود شدن یا آسیب دیدن محموله مشتری براساس این پیمان‌ تعیین خواهد شد.. درصورت بروز تاخیر و اثبات مشتری ناشی از این خبر مسئولیت شرکت به عودت هزینه دریافت شده جهت حمل محموله به مشتری متناسب با آن بخش از محموله که با تاخیر همراه بوده است محدود می‌گردد. درصورتیکه هیچیک از حدود تعهدادت پیمان‌های فوق علل بروز خسارت به مشتری را تحت پوشش قرار ندهد همچون خیانت در امانت، سهل‌انگاری، کوتاهی یا اقدام عمدی، تعهدات شرکت به مشتری در قبال مفقود شدن، خسارت دیدن، تاخیر، ارسال نامناسب یا عدم ارسال کل محموله یا قسمتی از آن، شرکت متعهد به عودت هزینه واقعی پرداخت شده از سوی مشتری جهت تهیه کل محموله یا قسمت آسیب دیده آن محدود خواهد شد که در هر صورت از مبلغ 180,000 ریال ایران به ازاء هر کیلوگرم وزن محموله تجاوز نخواهد کرد.

3-7- شرکت هیچگونه تعهدی در قبال ضرر و زیان یا خسارت تبعی یا خاص مشتری از جمله از دست دادن درآمد، سود، بازار، شهرت، فرصت یا حق شمول یا سایر خسارات غیرمستقیم ناشی از مفقود شدن، آسیب دیدگی، تاخیر، ارسال نامناسب یا عدم ارسال محموله مشتری ندارد. حتی اگر از احتمال بروز چنین خسارات یا زیان‌هایی آگاهی داشته باشد.

4-7- شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال مفقود شدن آسیب‌دیدگی تاخیر ارسال نامناسب یا عدم ارسال محموله ناشی از موارد زیر نخواهد داشت.

الف) شرایط خارج از کنترل شرکت

بلایایی طبیعی همچون زلزله گردباد توفان سیل آتش سوزی واگیری بیماری ها مه برف یا یخ زدگی. شرایط بحرانی همچون جنگ، تصادفات، شورش، اعتصاب، تحریم، حملات هوائی، مناقشات محلی با اغتشاشات شهری.
بروز اختلافات ملی یا محلی در شبکه‌های حمل و نقل زمینی و هوائی و خرابی وسائط نقلیه و تجهیزات.
نواقص پنهان یا عیوب ذاتی محتویات محموله.
ب) اقدام یا ترک اقدام از سوی مشتری یا شخص ثالث

اعلام عدم پایبندی مشتری به تعهداتش که به موجب این سند تعیین گردیده اند، بویژه تعهدات مندرج در بند 9 توسط مشتری و براساس تصمیم شخص یا به توصیه هر شخصی ثالثی که نسبت به محتویات محموله دارای حقوق و منافع باشد.
اقدام یا ترک تشریفات گمرکی، هوائی، فرودگاهی و دولتی.
ج) وجود هرگونه کالای غیرمجاز در محتویات محموله، حتی در صورت اشتباه شرکت در پذیرش آن.

ماده (8) نرخ خدمات و نحوه پرداخت:

1-8- هزینه حمل بر اساس نرخ های مندرج در نرخ‌نامه شرکت و متناسب با محموله موردنظر تعیین می‌گردد. مشتری متعهد می‌شود تا کلیه هزینه‌های حمل محموله را مطابق توافق بصورت نقدی یا صورتحسابی، پرداخت نماید.

2-8- در صورت اختلاف در میزان کار انجام شده، به میزان مورد توافق طرفین در مهلت فوق، تسویه حساب صورت گرفته و سپس نسبت به رفع مغایرت فیمابین اقدام خواهد شد و وجود مغایرت، مانع از تسویه حساب و تداوم همکاری نخواهد بود.

3-8- کلیه عوارض واردات، و سایر هزینه‌های قابل وصول از محموله در شهر مقصد باید هنگام تحویل، توسط گیرنده محموله به شرکت پرداخت شوند و در صورت امتناع گیرنده از پرداخت کل هزینه‌های یاد شده به شرکت، مشتری پرداخت کل هزینه‌های یاد شده را ظرف مدت حداکثر 72 ساعت از زمان اعلام شرکت به مشتری در خصوص عدم پرداخت گیرنده، تقبل و تضمین می‌نماید.

ماده (9) شرایط و موارد قانونی و مرجع حل اختلاف:

1-9- این شرکت دارای شرایط و مقررات خاص بوده و از شرایط و مقررات سایر شرکت‌های حمل و نقلی و پستی تبعیت نمی‌نماید. از این رو تعهدات سایر شرکت‌های پستی قابل تسری به این شرکت نخواهد بود.

2-9- در صورتیکه شرکت به علت عدم اعلام صحیح آدرس در قبض، موفق به تحویل محموله به گیرنده نشود، کارکنان شرکت تمامی تلاش خود را جهت پیدا کردن آدرس صحیح گیرنده بکار خواهد بست؛ در چنین مواردی شرکت ضمن انعکاس موضوع به مشتری و درخواست اعلام آدرس صحیح مجددا نسبت به تحویل یا اقدام برای تحویل محموله به آدرس صحیح گیرنده اقدام خواهد نمود. البته لازم به ذکر است که در صورت تفاوت بین آدرس صحیح و آدرس درج شده بر روی بارنامه یا برچسب نصب شده بر روی محموله، هزینه اضافی متوجه مشتری خواهد بود. تحویل محموله به صندوق‌پستی گیرنده پس از یکبار مراجعه حضوری شرکت نسبت به پست کردن محموله به آدرس صندوق پستی گیرنده اقدام نماید و رسید تحویل محموله به پست در حکم رسید تحویل به گیرنده تلقی گردد.

3-9- مشتری با تحویل محموله خود به شرکت، در واقع کلیه شرایط و مقررات حاکم بر این قرارداد حمل را از جانب خود یا به نیابت از هر شخص ثالث دیگری که نسبت به محتویات محموله از حقوق و منافع قانونی برخوردار باشد، پذیرفته است.

4-9- صرف نظر از اینکه خود مشتری قبض را امضا کرده باشد یا خیر، شرایط و مقررات شرکت کلیه افرادی را جهت جمع‌آوری، دریافت، حمل و تحویل محموله بکار گرفته می‌شوند را نیز تحت پوشش قرار می‌دهند.

5-9- هیچ یک از کارکنان، ماموران یا پیمانکاران فرعی شرکت از صلاحیت لازم جهت ابطال، تغییر یا اصلاح این شرایط و مقررات برخوردار نیستند.

6-9- در صورتیکه مشتری محموله خود را همراه با سفارشات کتبی یا شفاهی خارج از حیطه این شرایط و مقررات یا در تعارض با آنها به شرکت تحویل دهد، شرکت هیچگونه تعهد یا الزامی در رعایت موارد یاد شده نخواهد داشت.

7-9- درصورت اعلام ابطال یا عدم قابلیت اعمال هر یک از شرایط و مقررات، این مسئله نباید بر سایر شرایط و مقررات هیچگونه تاثیری گذاشته و موارد همچنان به قوت خود باقی خواهند بود.

8-9- کليه اختلافاتي که ممکن است بين شرکت و مشتری بروز کند خواه مربوط به اجراي تعهدات، خواه مربوط به تفسير و تعبير هر يک از مفاد قوانین و مقررات حاضر یا در زمینه میزان مالکیت پول و اموال باشد در صورتيکه از طريق مذاکره مستقيم مرتفع نگردد توسط يک هيئت داوري مرکب از دو نفر نمايندگان تام‌الاختيار طرفين به اتفاق يک نفر (داور) مرضي الطرفين حل و فصل خواهد شد و در صورتي که مساعي طرفين در اين مورد ظرف مدت يک ماه به نتيجه نرسيد اختلافات از طريق مراجع ذيصلاح قانوني در شهر تهران، حل و فصل خواهد شد.

9-9- مادامي كه موضوع اختلاف در حال بررسي است و به تصميم قطعي منتهي نگرديده، طرفين بايد به تعهدات خود در ملتزم بوده و آن را اجرا نمايند.

10-9- هر پرداختی در مقابل دعاوی مطروحه تعلق گیرد، بر اساس پول رایج رسمی کشور و محل اقامت مشتری به عمل خواهد آمد.